divendres, de gener 23, 2009

CiU lamenta la negativa del Tripartit a comparèixer cada tres mesos al Parlament per informar de l’evolució de la crisi i de l’atur

Meritxell Borràs: “Ens preocupa la ineficàcia de les polítiques industrials del Govern, la manca d’aplicació de l’acord estratègic i el nul interès per impulsar les taules sectorial”

Meritxell Borràs, diputada de CiU responsable de temes de Treball, ha retret al Tripartit la seva “incapacitat d’anticipar-se a les situacions i de donar una resposta positiva a les necessitats que planteja la crisi econòmica”. Borràs ha fet aquestes declaracions després que els grups que donen suport al Govern votessin en contra d’una Moció de CiU que presentava tot un seguit de mesures per a donar resposta als efectes de la crisi econòmica. La diputada nacionalista ha lamentat especialment “la negativa del Tripartit a comparèixer cada tres mesos davant les corresponents comissions parlamentàries per tal de donar compte de l’evolució de la crisi i l’atur”. Una mesura que va ser adoptada a Madrid, amb el suport d’ERC i CiU i que avui, en canvi, ha estat rebutjada a Catalunya.Borràs ha afirmat que des de CiU “ens preocupa la ineficàcia de les polítiques industrials del Govern de la Generalitat, la manca d’aplicació de l’acord estratègic i el nul interès per impulsar les taules sectorial”. Dos exemples d’aquesta ineficàcia del Tripartit són els casos de Nissan i de Sony. Tal com ha explicat Borràs, en el cas de Nissan, va tenir com a conseqüència de la incapacitat de tirar endavant la factoria d’Òdena que finalment s’ha construït a Tànger ha provocat greus conseqüències pels treballadors catalans. Pel que fa al cas de Sony, Borràs ha explicat que el Govern ha estat incapaç de donar resposta a les demandes de l’empresa, que no eren altres que la construcció del quart cinturó i els vols directes entre Barcelona i el Japó”. En resum, “van anar al Japó per intentar solucionar les coses i només van tornar amb l’ERO de Nissan i Sony sota el braç”.Per tot això Borràs considera que “cal donar una resposta, fer una anticipació i una reacció davant els efectes de la crisi i cal fer-ho amb una acció sobre els països on hi ha una majoria d’inversions a Catalunya”. Per la diputada nacionalista l’objectiu és “convertir Catalunya en un centre logístic del sud d’Europa i de la Mediterrània”.En aquest sentit, i buscant complir aquests objectius, estava redactada la Moció de CiU que avui ha estat rebutjada. El text de la Moció exposa textualment:El Parlament de Catalunya:1. Constata la importància que té la indústria per a l’eco­nomia i l’ocupació catalanes i es referma en la voluntat d’aplicar una política econòmica i industrial que bene­ficiïn l’activitat d’aquest sectorAixí mateix constata la ineficàcia de les polítiques in­dustrials dutes a terme pel Govern de la Generalitat i denuncia la manca d’aplicació de l’Acord estratègic així com el nul interès en impulsar les taules sectorials.2. Insta el Govern de la Generalitat a dur a terme una anticipació i reacció davant la situació econòmica que es viu en el país dins del marc de crisis mundial, i així s’encomani una línea específica a l’Agència ACC1Ó de contactes amb els països que tenen empreses a Cata­lunya per tal d’evitar deslocalitzacions i potenciar les inversions en el país.3. Conscient dels efectes que la crisi econòmica i el tancament d’empreses i deslocalitzacions té sobre l’equilibri territorial de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a impulsar, amb caràcter urgent, un pla de xoc en matèria de política industrial que inclogui, entre d’altres:- L’oferta de sòl industrial a costos assequibles per aquelles zones afectades per la desindustrialització i tancaments empresarials, per tal d’estimular inversió empresarial i emprenedora, així com accelerar les inver­sions programades per la Generalitat de Catalunya.– L’estímul d’una política de creació d’infraestructures al servei de la indústria, com centres de suport i centres de desenvolupament i transferència tecnològica.– Incidir en la modernització dels sectors industrials madurs i susceptibles de reconversió.

– Transports i comunicacions que possibiliti un trasllat econòmic de les mercaderies.4. Elaborar un Pla de millora de la preparació tecnolò­gica que contempli:– Incentius per a la millora de la formació contínua en les empreses.

– Incentius per a l’elaboració i compra de patents com a instruments d’innovació.

– L’articulació de millors mecanismes per a la trans­missió de coneixement i capacitat d’innovació entre les universitats i centres d’investigació amb els centres tecnològics i les empreses.

5. Contribuir a convertir Catalunya en centre logístic del sud d’Europa i la Mediterrània, completant el mapa de centres integrats de mercaderies arreu del territori.6. Insta el Govern a establir mesures de caràcter finan­cer que afavoreixi liquiditat creditícia, a través de:– Permetre a l’Institut Català de Finances (ICF) finançar durant els exercicis 2009 i 2010 operacions de finança­ment del circulant o de la reestructuració de balanç fetes per les petites i mitjanes empreses.– Autoritzar la Generalitat i l’ICF a concedir crèdits públics a empreses i ajuntaments amb una carència per retornar el capital de fins a cinc anys.– Permetre a la Generalitat i les seves entitats avalar valors de renda fixa emesos per entitats autoritzades per a la titulació d’actius per a destinar-los al finançament de l’activitat productiva empresarial7. El Govern de la Generalitat de Catalunya compareixerà cada tres mesos davant les corresponents comissions parlamentàries per tal de donar compte de l’evolució de la crisi i l’atur.Àrea d'Acció Sectorial

Parlament, 21 de gener de 2009