dimarts, de gener 13, 2009

19.12.2008
Artur Mas delega la signatura del Pacte Nacional d’Immigració perquè no és un acord complert


18.12.2008
CiU afirma que la seva voluntat és poder signar el Pacte Nacional per a la Immigració i demana a la Generalitat un esforç per llimar serrells que encara queden pendents


15.11.2008
Xavier Trias i Àngel Colom presenten el nou Secretariat d’Immigració de la Federació de CDC de Barcelona


Gestionar els fluxos migratoris i promoure la integració de la immigració han esdevingut reptes de les societats europees més avançades. Catalunya no s’escapa d’aquesta realitat. El progrés econòmic i social del nostre país ens ha convertit, una vegada més, en terra d’acollida de persones que venen a cercar un futur millor, per a ells i per a les seves famílies. Aquest fenomen, carregat d’oportunitats per a tots, també incorpora notables riscos. Oportunitats com ara un major creixement econòmic, una major obertura de la societat catalana a la diversitat del mon i un rejoveniment del país. Riscos, per a la cohesió social i una identitat nacional mancada d’Estat propi.

En aquest sentit, Catalunya necessita poder disposar dels instruments que ens permetin desenvolupar una activa política de gestió dels fluxos migratoris i alhora promoure una via catalana d’integració d’aquesta immigració. La gestió dels fluxos migratoris de Catalunya hauria de correspondre al Govern de Catalunya, basant-se en les demandes de les empreses i les famílies, de manera flexible i àgil, superant l’actual nivell de burocratització ineficaç i en col·laboració amb els agents socials.

La via catalana per a la integració de la immigració passa per promoure programes d’acollida, orientats al coneixement de la llengua i de la societat de Catalunya , assumir per part de tothom clarament els drets i els deures dels nous catalans i contemplar l’accés a l’Estat del Benestar en les mateixes condicions per a les persones immigrades que la resta de ciutadans.

Escriu-nos a sectorials@convergencia.org, truca’ns al 93 236 31 00 (ext. 3469) o visita’ns i ajuda’ns a construir la Catalunya del futur!