divendres, de maig 01, 2009

Entitat municipal descentralitzada

Ja estem arribant al final del primer mandat de l`alcaldia compartida per el Tripartit Municipal i de tot allò que sempre ens parlaren ara no en sabem absolutament res.
L`EMD de l`Estartit n`es un clar exemple de les poques ganes de fer i d`empenyer projectes.

Us faig una breu descripciò del que es una EMD, almenys que no perdem el concepte del que es demana per l`Estartit, un projecte que ja estaria en marxa si CIU hagues continuat Gobernant.
Potser en la segona part de la legislatura tindrem mes sort, per que ara per ara "TEMPUS FUGIT¨"( EL TEMPS PASA)

Entitat municipal descentralitzada (EMD) és el nom que rep a Catalunya l'entitat local menor, consistent en un o més nuclis de població sense ajuntament propi que es regeixen conjuntament per una junta de veïns, al capdavant de la qual hi ha un/a president/a. Normalment, les EMD corresponen a antics municipis que d'aquesta manera recuperen una part de la seva autonomia perduda, o a nuclis de població de prou entitat dins de municipis extensos amb diverses localitats al seu interior.

Aquests quasi-ajuntaments es regeixen per la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Llei 8/1987, de 15 d'abril) i tenen el seu precedent en les antigues entitats locals menors, que és com encara s'anomenen aquestes entitats al País Valencià i a les illes Balears (i en general al conjunt de l'Estat espanyol), on tenen unes competències i atribucions semblants. Es poden constituir a demanda del nucli de població que aspira a convertir-se en EMD, a petició del mateix ajuntament o per acord de la Generalitat.

Les EMD tenen competència sobre:

* La vigilància dels béns d'ús públic i dels béns comunals.
* La conservació i administració del seu patrimoni, incloent-hi el forestal, i la regulació de l'aprofitament dels seus béns comunals.
* L'enllumenat públic i la neteja viària.
* L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de l'entitat, quan no vagin a càrrec del municipi o de la comarca respectius.
* L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones dins el seu àmbit.
* La conservació i el manteniment dels parcs i jardins i del patrimoni històric i artístic del seu àmbit.
* Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat.