dimarts, de desembre 30, 2008

FELIÇ INSERT ANY NOU

Be ja s`esta morint el 2008 i començarem un incert 2009.
Molts especulen amb el desti econòmic mundial, que si la crisis serà encara mes profunda, que si ja ensortirem de la crisis, que això va per llarg, etc etc
Tothom hi diu la seva, jo el que si se es que no se que pasarà, el que si se es el que m`agradaria que pases.
M`agradaria un mon ple de Pau, de Germanor, un mon a on tots hi tinguesim el nostre espai vital, sense penuries ni malts rotllos.
M`agradaria que la gent que ens Governa retroves el seny i el sentit comù, que ja en hi ha prou de jugar amb la gent, que o ens posem les piles o això cada cop anirà pitjor.
Vull que el nostre poble i el nostre pais sigui respectat i sigui un exemple a seguir.
Vull dessitjar-vos un Prosper any 2009 i que anem prenent consciencia de que em de fer canviar les persones que ens Governen per arrencar el vol de nou.
Salut i felicitat per a tots.

dimecres, de desembre 17, 2008

CiU rebutja els Pressupostos de la Generalitat per al 2009 perquè no preveuen mesures per mitigar la crisi econòmica i els seus efectes socials

________________________________________________________________
Jordi Turull: “Tot i que ens han acceptat 8 esmenes i hem transaccionat 5 més, algunes importants, res d’això varia l’orientació d’aquests pressupostos que constaten l’engany del Tripartit quan afirmava que eren socials”

Jordi Turull, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, ha afirmat que el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2009 és “el pitjor pressupost que arriba a més a més en el pitjor moment, mentre estem immersos en una profunda crisis econòmica amb greus conseqüències socials per molta gent”. Però malgrat aquesta crisi, el pressupost de la Generalitat “no preveu mesures, en majúscules, per a donar resposta a la crisi econòmica ni tampoc a les conseqüències socials de la mateixa”. A més, CiU considera que els pressupostos són inconsistents, que reflecteixen “una política inversora erràtica i ineficaç, i que descaradament aposta pel desequilibri territorial del nostre país”.Per tot això, CiU ha mantingut vives fins al darrer tràmit les més de 1800 esmenes al Pressupost que posen de manifest “que hi ha una altre manera d’entendre la situació actual i de copsar el país, una altre manera de fer política, amb més autoexigència, amb més responsabilitat, i amb major sensibilitat i confiança cap a la gent d’aquest país, cap a tota ella, tant pel que fa a les seves necessitats i patiments, com pel que fa a les seves potencialitats i ambicions”. En aquest sentit, Jordi Turull ha explicat que “tot i que ens han acceptat 8 esmenes i hem transaccionat 5 més, algunes importants, per res això varia l’orientació d’aquests pressupostos (VEURE DOCUMENT ADJUNT)”.Jordi Turull ha afirmat que els números del Govern són “inconsistents”. I és que el diputat nacionalista considera “increïble” que el Tripartit tingui previst en el Pressupost per al 2009, amb més crisis i més gent a l’atur, més recaptació de la renta, més recaptació d’impostos inexistents, menys dèficit i menys beneficiaris de prestacions socials.A més, es posa en evidència “l’engany del Tripartit quan afirmava que aquests eren uns pressupostos socials”. La federació nacionalista considera que aquests són uns pressupostos que en el terreny social reculen. De fet, l’evolució del pes de les partides socials ha passat del 55% l’any 2003 al 51,6% el 2009. D’altres aspectes que demostren que no es pot parlar d’uns pressupostos socials:o No hi ha Cap increment per ajut a les famílies amb fills de 0 a 3 anys.
o Dos terceres parts dels beneficiaris de la llei de la dependència, es quedaran fora.
o El programa d’atenció a gent gran amb dependència disminueix un 23%.
o La inversió en centres de dia i residència disminueix un 25 %.
o Només s’incrementa 1 euro el complement de viudetat i, a més a més, si la persona vídua se’n va a viure amb la família perd tot el complement de la pensió.
o Les prestacions per manteniment de la llar les baixen de 29 a 20 milions.
o Les prestacions per a les no contributives baixen de 52 a 43 milions.
o El total dels ajuts previstos a la llei de prestacions socials passen de 108 a 92 milions.
o Baixen el número treballadors subvencionables en els centres especials de treball .
o Redueixen més d’un 10% les beques i els ajuts a l’estudi.
o Els programes destinats a barris i nuclis antics els redueixen un 37%.

Aquestes dades contrasten amb la despesa en contractació de personal que demostra que no són uns pressupostos austers. “No paren de contractar gent i personal de confiança, d’engreixar la màquina administrativa i la despesa prescindible i no parlem aquí ni de metges, ni de policies, ni de mestres, parlem d’amics coneguts i saludats” ha assenyalat el diputat de CiU. Per Turull, aquests pressupostos certifiquen “l’anar fent del govern, o el govern del no decidir res, com si no hi hagués crisis, o no anés per ells, seguint amb les mateixes dinàmiques i plantejaments que en època de bonança”. I és que no hi ha “cap mesura potent ni en la direcció d’augmentar l’activitat productiva de les empreses, ni per fer front de veritat al pitjor efecte de tota crisis, que és l’atur”.Parlament, 16 de desembre de 2008

diumenge, de desembre 14, 2008

CIU de Torroella-L`Estartit presenta una mociò de rebuig als ARES

El Grup Municipal de CiU a Torroella-L`Estartit ha presentat una moció de rebuig a les dues Àrees Residencials Estratègiques plantejades per la Generalitat de Catalunya i l'Equip de Govern de UPM-ERC-LEI al municipi.
Entenent que la promoció de l'habitatge social és un prioritat per als Ajuntaments, l'any 2.006 CiU va redactar l'estudi local de l'habitatge en el qual es preveia la construcció de 412 habitatges de Protecció a través del desenvolupament de l'actual Pla General. Es tractava d’habitatges destinats a la gent del municipi. Si UPM-ERC i LEI hagués treballat en pro d’aquest projecte ara ja podríem disposar d’un edifici de 12 pisos de lloguer assequibles per a joves al Camp de futbol vell i un altre de 26 habitatges a preus assequibles a Can Bataller.
Ara l'equip de Govern de l'Ajuntament canvia les 2 grans zones de desenvolupament urbanístic del municipi, la façana sud de Torroella i la Casanova de l’entrada de l’Estartit i planteja el desenvolupament de 2 ARES, cosa que implica:
La construcció de 229 habitatges de protecció directa i 459 associats poden fer un total de 688 habitatges en quatre anys al nostre municipi. Amb la greu crisi econòmica que està afectant amb molta duresa el nostre municipi ens trobem ja un gran estoc de vivenda acabada que tindrà moltes dificultats a tenir sortida en els propers anys. Si a aquest parc de vivenda desocupada hi afegim 688 habitatges més en quatre anys, de ben segur que l’oferta de vivenda quedarà absolutament saturada.
Una construcció que amb tota probabilitat s'encarregarà a empreses de gran dimensió, externes al nostre municipi. A causa del fet que els ARE són gestionats per consorcis en els quals l'Ajuntament no hi té majoria, aquests grans desenvolupaments difícilment revertiran amb més feina per a les empreses del municipi i, en tot cas, representaran una competència directa o impossibilitaran el desenvolupament previst en altres llocs.
Destrucció de llocs de treball al sector de la construcció i sectors indirectes. Ja ara ens trobem amb alts índexs de destrucció d'ocupació en aquests sectors, i el fet de saturar l’oferta de vivendes al municipi amb grans promocions fetes per empreses forànies contribuïrà a accelerar encara més la crisi a les empreses i la destrucció de llocs de treball.
Greu Impacte Ambiental. L'ARE de l'Estartit preveu l'increment de l'altura de les edificacions en un 40% més del previst ( fins als 13 m d'altura), cosa que comporta la construcció de deu blocs de planta baixa, més tres plantes superiors. Aquest ARE situat a la closa de la Casanova és situat al bell mig de la plana del Baix Ter, al costat dels aiguamolls del Ter Vell i el futur Parc Natural Montgrí-Medes. El seu impacte ambiental és molt superior al previst en el pla general, Representant un greu atemptat ecològic a la plana.
Creació d’un nucli comercial diferenciat. L'ARE de l'Estartit crea una gran zona comercial a 1,2km del nucli principal i entra plenament en contradicció amb les polítiques de promoció comercial del Municipi.
Canvi de Model a l'Estartit. S'elimina la vocació que tenia aquesta unitat de creació d'Apartaments Turístics, zona hotelera, gran zona esportiva, cap a un model de ciutat dormitori.
Els habitatges no estan destinats a la nostra gent. L’adjudicació d’aquests habitatges no els fa l’ajuntament sinó la Generalitat i estan oberts a tothom, vol dir que es pot incrementar la nostra població en més de 2.400 persones foranes en quatre anys. Què passarà amb les escoles ??, amb els CAP ??, amb totes les infraestructures municipals que ara ja són justes pels que som ??.
CiU demana a través d'Aquesta Moció.
La necessitat de portar a terme una política d'habitatge social suficient i realista, destinada a la població del nostre municipi.
El rebuig de ple als 2 ARE.
Els estudis d'impacte ambiental necessaris que justifiquin aquest atemptat ecològic.
Els estudis d'impacte social i econòmic .
I els estudis sobre els equipaments necessaris per a un municipi que en 4 anys incrementaria en 2400 persones els seus veïns i veïnes.
La falta de visió política i estratègica de l'equip de govern, l'afany de seguidisme al PSC, la falta de projecte i capacitat d'enteniment de cap on ha d'anar i ésser el nostre poble, poden provocar que l'equip de govern d'UPM – ERC – LEI, no moguin un dit per evitar aquest desastre que de ben segur provocaria l'aprovació i desenvolupament d'aquestes macro-àrees residencials en cap cas destinades a les necessitats reals del nostre municipi. Ara és l’hora d’actuar des de tots els àmbits. El tripartit municipal té temps de rectificar fins al 30 de desembre. Demanem coherència i que es pensi en el nostre poble abans que en els interessos partidistes.

dimarts, de desembre 09, 2008El Passat Divendres dia 5 de desembre varem fer una xerrada a Torroella a Can Quintana per debatre la situació actual al municipi i al país amb la intervenció magistral de l`Oriol Pujol portaveu de CIU al Congres.
La xerrada va servir tambè per a pressentarme com a nou president Local de CDC als torroellencs que van assistir a l `acte.
Al finalitzar vam anar a cel.lebrar el tardicional sopar de Nadal de CDC al Palau lo Mirador.
Tota una tada-Nit amb la familia convergent de Torroella-L`Estartit.

I amb això dessitjar un Bon Nadal i un Prosper any nou per a tothom.