dilluns, de juny 09, 2008

L´EMD de l´Estartit tindrà les mateixes competències que ara té el ConsellCARLES TORRAMADÉ, L´ESTARTIT

L´entitat municipal descentralitzada (EMD) de l´Estartit comptarà amb les mateixes competències que actualment té el Consell Municipal. Així, com ja passa actualment des que existeix aquest òrgan a l´Estartit, el futur ens descentralitzat tindrà poder sobre totes les àrees municipals. La principal diferència, però, respecte del Consell Municipal, és que l´entitat descentralitzada permetrà proposar i executar, mentre que actualment el Consell només proposa i és el ple de l´Ajuntament qui decideix i executa. En definitiva, l´EMD es convertirà en un segon ajuntament del municipi però el que interessa més, la part econòmica, seguirà depenent de l´Ajuntament de Torroella de Montgrí, que és l´òrgan que transferirà cada any la partida econòmica que es convertirà en el pressupost de l´ens estartidenc.
El Consell Muncipal de l´Estartit té competències en les àrees de Cultura i Ensenyament, Urbanisme, Turisme i Règim interior, Comerç i Esports, Medi Ambient i Agricultura, Alcaldia, Governació i Sanitat i en Promoció Econòmica i Patrimoni Cultural.
Dins de cada àrea, el Consell té diferents atribucions, per exemple, dins de Cultura, la promoció teatral; en Urbanisme, pla especial del Port o tractament d´aigües pluvials; en Comerç, relacions amb el sector o el mercat setmanal; en Alcaldia, la llar de jubilats o polítiques de solidaritat; o en Governació, la vigilància i ordenació del trànsit i circulació. Diferents elements, les decisions dels quals no es prenen a l´Estartit, sinó que l´última paraula la té el ple de Torroella.
Així, les bases del Consell Municipal el defineixen com «un òrgan territorial creat per a la desconcentració de la gestió municipal i la descentralitzacció de la participació ciutadana, i per a l´aplicació d´una políticamunicipal orientada a l´equilibri i a la representació dels interessos propis d´aquest part del municipi». Dins de les seves funcions hi ha la de fomentar les relacions entre l´Ajuntament i l´Estartit, informar de l´activitat municipal o informar els altres òrgans de govern sobre l´eficàcia dels serveis municipals prestats en l´àmbit territorial del Consell i elaborar estudis i propostes sobre les seves necessitats. Aquest darrer punt s´elabora a través de comissions sectorials que s´encarreguen d´aportar propostes que el president del Consell ha d´elevar a l´Ajuntament, que finalment és qui decideix. El Consell també té una junta que té atribucions similars: fer propostes i que el ple de l´Ajuntament dicti.
Amb l´entitat municipal descentralitzada, l´estructura serà similar, però les decisions sobre les competències no es prendran a Torroella sinó a l´Estartit. El regidor de l´Estartit Independent, Genís Dalmau, ha explicat que l´EMD és una figura jurídica amb entitat pròpia, la creació de la qual l´ordena la Generalitat i les principals diferències respecte de la figura del Consell Municipal són que tindrà poder decisori, i no solament consultiu com fins ara, sobre les competències que tindrà i que estarà dotat d´un pressupost que podrà repartir com vulgui. Les dificultats, molt probablement, sorgiran a l´hora de decidir la quantitat econòmica que l´Ajuntament transferirà a l´EMD. En aquest sentit, Dalmau ha comentat que un cop constituïda l´entitat descentralitzada, l´ens s´haurà de posar d´acord amb l´Ajuntament sobre els criteris a tenir en compte per saber quants diners van a l´Estartit. Població o aportació a les arques municipals són dos possibles criteris.
Dalmau ha comparat l´EMD amb un ajuntament ja que, a part de l´econòmica, tindrà independència en la resta dels assumptes, dins de l´àmbit territorial que tingui. Així, l´Estartit tindrà un alcalde propi i sessions plenàries pròpies. A més, un altre exemple d´independència serà el fet, segons ha comentat Genís Dalmau, que a les eleccions municipals, les meses de l´àmbit de l´EMD de l´Estartit tindran dues urnes: una per l´Ajuntament de Torroella de Montgrí, com fins ara, i l´altra pels representants municipals a l´entitat descentralitzada.
La creació de l´entitat municipal descentralitzada és una de les propostes que els quatre grups amb representació a l´Ajuntament de Torroella de Montgrí tenen en els seus programes. La previsió de l´alcalde, Joan Margall, és que a finals d´aquest any la proposta de creació es porti a ple, per elevar-la després al departament de Governació, que decidirà.

Aquest escrit va sortir publicat al diari de Girona el JULIOL del 2007, be d`aqui encara no un mes tornarem a esser el mes de Juliol i molt a pesar meu el mes calent es a l`aiguera, El consell Municipal no deixa d`esser un ens poc decissiu i les
comissions sectorials an desaparegut, o millor dit ja no tenen credit perque no operen.
Marejar la perdiu es el que estàn fent amb tots nosaltres i aixì no anem be, crec que inclus estem anant enrera tornem a les penombres oblidats i abandonats , aixi es com veig jo el nostre poble.
Mancats de serveis , a on es la Policia Local ?
Mancats d`infraestructures, a on es el FREU? i la Zona Esportiva? i la Ampliaciò de l`escola?
Mancats de Higiene al s vials públics i a les voreres.
Senyors l`Estartit s`esta convertint en allò que cap de nosaltres volem.