dimarts, de juny 17, 2008

CiU demana al govern que aprovi un pla abans d’acabar l’any 2008 per a la substitució en el termini de 3 anys de les bombetes poc eficients per bombet

El Grup Parlamentari Català (CiU) al Congrés dels Diputats ha presentat en el Registre una Proposició no de Llei, per a la seva pròxima discussió davant la Comissió de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marí, per a la substitució de les bombetes poc eficients. En concret, la iniciativa demana al govern que aprovi un pla abans d’acabar l’any 2008 per a la substitució en el termini de 3 anys de les bombetes poc eficients per bombetes de baix consum.

El portaveu de Medi Ambient de CiU, Pere Macias, afirma que “el mecanisme de la bombeta clàssica és tan senzill com poc eficient” i que “no exemplifica l’estalvi energètic i no resulta adequat en un moment en el qual és urgent impulsar actuacions contra el canvi climàtic”.

Macias exposa que, “d’acord amb un informe de l’Agència Internacional de l’Energia, si la meitat de les bombetes del món fossin substituïdes per llums de baix consum al 2030, s’estalviaria cada any cinc vegades el consum anual d’Austràlia”. I segons dades de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, detalla el diputat català, “a Espanya hi ha uns 350 milions de bombetes, unes 25 per llar. El 20% de la factura domèstica d’electricitat la consumeixen les bombetes, així que substituint totes les bombetes s’estalviarien uns 10.000 gigawatts-hora cada any, un 3% de l’electricitat que es produeix a Espanya a l’any. Una quantitat que equival a 6,5 milions de tones de diòxid de carboni a l’any”.

Encara que a priori pugui semblar una qüestió de poca transcendència, Macias afirma que és “important per raons ecològiques” ja que “la substitució de les bombetes poc eficients per les de baix consum, pot ser una mesura més per plantar cara al canvi climàtic”.

A més, recorda que en el context del Debat sobre l’Estat de la Nació, el Congrés dels Diputats va aprovar el dia 4 de juliol de 2007 “una resolució que instava el govern a establir mesures per a la promoció i generalització de l’ús de bombetes de baix consum”.

Per tot això, el Grup Parlamentari Català (Convergència i Unió) presenta la següent Proposició no de Llei:

“El Congrés dels Diputats insta el govern a aprovar un Pla abans de finalitzar l’any 2008 i d’acord amb les Comunitats Autònomes, per a la substitució progressiva i definitiva, en el termini de 3 anys, de les bombetes de filament incandescente i altres de baixa eficiència, excepte les imprescindibles, per bombetes de baix consum.”

Dilluns, 16 de juny de 2008