dijous, d’octubre 22, 2009

Comunicat de Convergència Democràtica de Catalunya

Comunicat de Convergència Democràtica de Catalunya

22.10.2009
Davant la notícia apareguda avui, dijous 22 d’octubre, a El Periódico de Catalunya sobre els convenis de la Fundació CatDem, Convergència Democràtica de Catalunya vol aclarir alguns punts respecte la informació publicada. CDC vol recordar que el passat 2 d’octubre, dia en què va aparèixer la primera notícia sobre l’existència dels citats convenis entre les dues fundacions, ja va donar detalladament les explicacions pertinents sobre la natura de la relació entre l’Orfeó Català i la Fundació CatDem.

La publicació avui dels convenis ratifica punt per punt les explicacions de Convergència Democràtica de Catalunya. Tot i així, CDC vol explicitar, aclarir i recordar alguns punts:
Convergència ha sostingut, des del primer dia, la seva col·laboració amb l’Orfeó Català o, si fos necessari, amb la justícia, aportant tots els convenis o documentació pertinent, si així se’ns requereix, mostrant un esperit de col·laboració sense límit. Però Convergència, atenent a la seriositat de les relacions entre Fundacions, i entre Fundacions i empreses i particulars, ha cregut sempre que aquest tipus d’informació no havia d’estar en mans dels mitjans de comunicació per tal d’evitar un sensacionalisme que damnifica tot el sistema de funcionament ordinari i normal del conjunt de les fundacions del país.
De tota la informació publicada, i en contra del que reiteradament s’ha publicat, fal·laç, malintencionadament i amb vocació d’instrumentalització política, avui es verifica el següent:
Els convenis existeixen, contràriament a la voluntat de negar-los, que alguns han mantingut els darrers dies.
El contingut dels convenis fa referència exclusivament a col·laboracions i aspectes en matèria de promoció de la cultura i la música catalana, contràriament també a totes les especulacions que s’han produït en aquest terreny.
Tots els pagaments en virtut d’aquests convenis s’han fet per mecanismes bancaris ingressats als comptes bancaris corresponents de la Fundació, demostrant així la falsedat de la tesi perversa de l’existència de pagaments en diner negre, publicada en diverses ocasions en algun mitjà, sense rectificació, malgrat haver demostrat, amb els comprovants, el contrari.
Els comptes de la Fundació han estat declarats convenientment a totes les institucions encarregades de la tutela de les Fundacions, i donant compliment a la normativa i a acords polítics corresponents i vigents: Departament de Justícia, Agència Tributària i Sindicatura de Comptes.
Cap dels aspectes relacionats entre l’Orfeó Català i la Fundació CatDem formen part de cap tipus d’irregularitat vinculada al sumari judicial de l’afer.
Com ja es va fer públic ahir, la Fundació, seguint la línia de col·laboració entre les dues institucions, va notificar al Palau de la Música que, en el moment que ho desitgi, es pot celebrar la reunió per contrastar tota la informació que tenen les dues institucions.