diumenge, de novembre 30, 2008

CiU de Torroella de Montgrí presenta una moció de rebuig als ARES

El Grup Municipal de CiU a Torroella de Montgrí ha presentat una moció de rebuig a les dues Àrees Residencials Estratègiques plantejades per la Generalitat de Catalunya i l'Equip de Govern de UPM-ERC-LEI al municipi.Entenent que la promoció de l'habitatge social és un prioritat per els Ajuntaments l'any 2.006 CiU va redactar l'estudi local de l'habitatge en el que es preveia la construcció de 412 habitatges de Protecció a través del desenvolupament de l'actual Pla General.

Ara l'equip de Govern de l'Ajuntament canvia les 2 grans zones de desenvolupament urbanístic del municipi i planteja el desenvolupament de 2 ARES a Torroella de Montgrí i l'Estartit això implica:· La construcció de 229 habitatges de protecció directa i 459 associats que poden fer un total de 688 habitatges en quatre anys al nostre municipi. Amb la greu crisi econòmica que està afectant també amb molta duresa el nostre municipi, ens trobem ja un gran stock de vivenda acabada que tindrà moltes dificultats a tenir sortida en els propers anys, si a aquest parc de vivenda desocupada hi afegim 688 habitatges més , de ben segur que la oferta de vivenda quedarà absolutament saturada.
- Ocultar texto citado -

· Una construcció que amb tota probabilitat s'encarregarà a empreses de gran dimensió externes al nostre municipi. Degut al fet que els ARES son gestionats per consorcis en els quals l'Ajuntament no hi té majoria, aquests grans desenvolupaments difícilment revertiran amb més feina per les empreses del municipi, en tot cas, representaran una competència directe.

· Destrucció de llocs de treball al sector de la construcció i sectors indirectes. Ja ara ens trobem amb alts índex de destrucció d'ocupació en aquests sectors, saturar la oferta de vivendes al municipi amb grans promocions fetes per empreses foranies contribuirà a accelerar encara més la crisi a les empreses i la destrucció de llocs de treball.

· Greu Impacte Ambiental. L'Ares de l'Estartit preveu l'increment de l'altura de les edificacions en un 40% més del previst ( fins als 13 m d'altura). Aquest Ares situat a la closa de la Casanova està situat al bell mig de la plana del Baix Ter, al costat dels aiguamolls del Ter Vell i el futur Parc Natural Montgrí-Medes. El seu impacte ambiental és molt superior al previst en el pla general.

· Creació de un nucli comercial diferenciat. L'Ares de l'Estartit crea una gran zona comercial a 1,2km del nucli principal i entre plenament en contradicció amb les polítiques de promoció comercial del Municipi.

· Canvi de Model a l'Estartit. S'elimina la vocació que tenia aquesta unitat de creació d'Apartaments Turístics i zona hotelera, cap a un model de ciutat dormitori.CiU demana a través d'Aquesta Moció.

· La necessitat de portar a terme una política d'habitatge social suficient i realista per la població del nostre municipi.

· El rebuig als 2 Ares.

· Els estudis d'impacte ambiental.

· Els estudis d'impacte social i econòmic.

· I els estudis sobre els equipaments necessaris per un municipi que en 4 anys incrementaria en 2400 persones els seus veïns i veïnes.

Grup Municipal de CiU a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí -l'Estartit